Chúa Giêsu là ai?

Chúa Giê-su đã tự giới thiệu mình như bánh, ánh sáng, cửa, mục tử, cho đám đông, cho các kinh sư và người Pha-ri-si, đã nói về lời trình bày: ‘Ta là sự sống lại và là sự sống’, Chúa Giê-su tuyên bố với một môn đồ, Ma-thê, trong một trong các khó khăn nhất: cái chết của anh trai mình là La-xa-rơ.

Read more

Có phải Mary đã đổ nước hoa lên chân Chúa Giê-su không?

Mary, được gọi là Mađalêna, không phải là em gái của La-xa-rơ. Thông tin duy nhất chúng ta có về Mary Magdalene là cô ấy đã được giải thoát khỏi những linh hồn ma quỷ và rằng cô ấy đã có mặt tại thời điểm Chúa Giê-su bị đóng đinh và phục sinh, đồng hành với mẹ cô, Mary.

Read more